321.jpg

 

Csikós Gréta

 

„Boldog vagyok, mert nagyon szenvedek”1


Egy Ady-ciklus szerelemfelfogásáról

 

 

Mint régen a régi, bús szeretők

 

Ady Endre szerelmi lírájának egyik meghatározó eleme, hogy a versszubjektum saját szerepét és megszólalásmódját a szerelmi líra valamely tradíciójához viszonyítva határozza meg. Ady életművén végigtekintve megállapítható, hogy ez egyszersmind az identitáskeresés eszköze is: éppen ezért a különböző pályaszakaszokban nagy mértékben eltérő lehet a szövegek irodalmi hagyományhoz fűződő viszonya. Ebből az aspektusból érdemes megvizsgálnunk Ady első áttörő sikerű kötetét, az Új verseket2, és az utolsó, még a költő életében megjelent kötetet, A halottak élént.3 Az Új versek kötet első ciklusa, a Léda asszony zsoltárai a költő korai szerelmes verseit gyűjti össze. Miközben a Léda‐versek költői alapállása a klasszikus szerelmi líra tematikájára, megszólalásmódjára, szereplehetőségeire épít – mindezt közvetetten, a hagyományos viszonyok kifordításával teszi.4 A halottak élénben is találunk olyan szerelmes ciklust, amely él az önkontextualizáció eszközével, és már címében is (Ceruza‐sorok Petrarca könyvén) a szerelmi líra egyik legnagyobb, hagyományteremtő alakját idézi meg. Míg a Léda‐versekben a hagyománnyal való szembefordulást és a múlttal való szakítást tapasztaljuk, a Ceruza‐sorok ciklus verseiben egyszerre figyelhetjük meg a petrarkai hagyományhoz való szándékos és erőteljes kapcsolódást, illetve a hagyomány újragondolását: „Így írtak a hajdani nem szeretettek, / Így írtak a régi, bús szeretők.”5

 

[...]

 

1 - A tanulmány a Tempevölgy könyvek „Ha feltámadnak mind az álmok,/ Ha fölkeresnek mind az árnyak”: Egy életmű utóéletének első száz éve: Ady‐tanulmányok (Balatonfüred, 2022) című kötetében lesz hamarosan olvasható.
2 - Ady Endre: Új versek, Pallas Irodalmi és Nyomdai R.‐T. kiadása, Budapest, 1906.
3 - Ady Endre: A halottak élén, Pallas Irodalmi és Nyomdai R.‐T. kiadása, Budapest, 1918.
4 - Herczeg Ákos: Az intimitás titkai. Ady Endre Léda asszony zsoltárainak margójára, in Irodalmi Szemle 2019/5, 6–19.
5 - Ady Endre: Ceruza‐sorok Petrarca könyvén, in Uő: A halottak élén, 145.