ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Előfizetői szerződés és Általános Szolgáltatási feltételek a továbbiakban ÁSzF

 1. Adatok

  1. Szolgáltató neve:

   SZÓFA IRODALOM ONLINE KIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG

   adószám: 29318911-1-43
   Elérhetősége: support@szofa.eu.
   Internetes honlapjának címe: szofa.eu.
 2. Szolgáltatás

  1. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére az előfizetői díj megfizetése ellenében a Szófa alkalmazáshoz való hozzáférést.
  2. Az Előfizető az előfizetéssel következő irodalmi újságokhoz kap online hozzáférést: Tiszatáj, Kalligram, Eső, Látó. Az egyes folyóiratok száma bővülhet.
  3. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az alkalmazáshoz csak internetkapcsolattal és okostelefon, tablet vagy számítógép felhasználásával férhet hozzá.
  4. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szófa nem felelős azért, ha szerződéses partnerei nem teszik elérhetővé időben az egyes folyóiratszámokat. Ilyenkor a Szófa törekszik arra, hogy a kimaradt lapszámot a lehető leghamarabb pótolja, esetleg másik folyóiratszámmal helyettesítse.
 3. Előfizetői jogviszony létrejötte, időtartama

  1. Az előfizetői jogviszony létrejöttéhez megrendelés szükséges.

   A megrendelés csak elektronikus formában történhet. Az előfizetéssel kapcsolatos minden dokumentáció elektronikus formában történik. Az Előfizető csak magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy lehet.

   A megrendelés a regisztráció kitöltésével és az első Előfizetői díj átutalásával lehetséges. Az előfizetés mindig előre történik, vagyis a naptári hónap első napjától az utolsó napjáig tart. A befizetési nap hónapjában a Szófa fizetős része ingyenesen használható, ha ez a befizetés az adott hó 15-e után történik meg.

  2. Az előfizetői jogviszony a megrendelés írásos visszaigazolásával jön létre.
  3. A Szolgáltató a megrendelést 5 munkanapon belül, írásban, a Megrendelő által megadott e-mail címre igazolja vissza.
  4. Az Előfizető köteles a megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és amennyiben nem megfelelőek, a Szolgáltatót tájékoztatni.
  5. Az Előfizető köteles az elérhetőségeinek, és számlázási adatainak megváltozása esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
  6. Az előfizetői jogviszony határozatlan idejű, a szerződés 4. pontban meghatározott megszűnéséig vagy megszüntetéséig áll fent a Felek között.
  7. Közületi előfizetés nem lehetséges.
 4. Előfizetői jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése

  1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSzF-et módosítsa. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi.
  2. Az előfizetői szerződés hatályban marad a megszűnéséig vagy megszüntetéséig.
  3. Az előfizetői jogviszony megszűnik:

   • az Előfizető halála esetén, amennyiben azt a Szolgáltatónak bejelentik;
   • az alkalmazás megszüntetésével.
  4. Az Előfizető felmondással bármikor megszüntetheti az előfizetői jogviszonyt, legkésőbb a hónap utolsó napjáig, a felmondást követő hónapra.
  5. A felmondás a Fiókbeállításokból kezdeményezhető.

   A felmondás az alkalmazás felhasználásával, a Felmondás gombra kattintással végezhető el.

  6. Felmondás esetén a Szolgáltató a már megfizetett előfizetői díjat nem téríti vissza.
 5. Előfizetői díj

  1. Az Előfizető vállalja, hogy minden hónap 5. munkanapjáig az előfizetői díjat a Szolgáltatónak megfizeti.
  2. Az előfizetői díj összege havonta 1250 Ft (áfával).
  3. Az előfizetői díj megtérítésének módja: bankkártyás fizetés. A bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. Magyarországon akkreditált rendszerén keresztül történik.
  4. Barion bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések jelenleg a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
  5. Az alkalmazás az első előfizető díj megfizetését követő napon válik elérhetővé az Előfizető számára. Az alkalmazás elérhetősége mindaddig folyamatos marad, amíg az Előfizető az előfizetői díjjal 15 napos késedelembe nem esik.
  6. A Szolgáltató a későbbiekben egyéb fizetési módokat is támogathat.
  7. A Szolgáltató jogosult az előfizetői díj összegét egyoldalúan módosítani, és köteles erről az Előfizetőt előzetesen értesíteni.
  8. Az előfizetői díj összege változhat a fizetés időtartamától függően. A csomagárak az előfizetési oldalon olvashatók.
  9. Lehetőség van megújuló előfizetés választására is. Ha az előfizető ezt a csomagot választja, akkor az előfizetése automatikusan megújul havonta. Az előfizető bármikor le tudja mondani az előfizetési meghosszabbítását, ha az előfizetés oldalon a megújuló előfizetés dobozásban a Lemondom gombra kattint. Az előfizetés megújítása mindig egy hónapra vonatkozik. Más időtartam nem választható ebben a csomagban. A megújuló előfizetés kedvezményes ára az előfizetési dobozban olvasható. A Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely.
 6. Az alkalmazás használata

  1. A Szófa alkalmazás és a benne megjelenő tartalom a Szófa tulajdonát képezik. A Szolgáltató korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt biztosít az Előfizető számára az alkalmazás használatához, amely az Előfizetői szerződés 4. pont szerinti megszűnésig vagy megszüntetésig marad hatályban.
  2. Az Előfizető nem jogosult a Szófa elnevezésének, logójának, valamint a márka egyéb jellemzőinek használatára, mivel azok a Szolgáltató tulajdonát képezik.
 7. Panaszkezelés és hibabejelentés

  1. A Szolgáltató az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra, hibabejelentése és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.
  2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: support@szofa.eu
  3. A panaszok benyújtására és hibabejelentésre elektronikus úton van lehetőség a fenti címen.
 8. Frissítések és módosítások

  1. A Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy működőképes állapotban tartsa az alkalmazást. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy bizonyos műszaki nehézségek, karbantartás, tesztelés, vagy olyan frissítések, amelyekre a vonatkozó törvények és jogszabályi előírások változtatásainak való megfelelőséghez van szükség, időszakos megszakításokat okozhatnak a szolgáltatás elérhetőségében.
  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy időszakosan és bármikor, ideiglenesen módosítsa vagy megszüntesse az alkalmazás funkcióit, amennyiben ez szükséges.
 9. Egyéb rendelkezések

  1. Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet.
  2. Peres ügyekben a felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: Budapest, 2021. november 18-án

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a honlapon kis szövegfájlokat (ún. sütik vagy angol megnevezésükkel cookie-k) használunk, hogy személyhez nem köthető adatokat gyűjtsünk a webhelyet felkereső felhasználókról, hogy a látogatók számára a lehető legjobb élményt nyújtsuk. További tudnivalókért, kérjük, tekintse meg az adatkezelési tájékoztatót. Az alábbi gombra kattintva elfogadja a sütik használatát. Ha a jövőben le szeretné tiltani a sütiket, kérjük, módosítsa böngészője beállításait.

További tudnivalók Elfogadom