A kérdés: Milyennek látod mostanában az irodalom mecenatúrájának helyzetét?

 

A válasz:

 

Kukorelly Endre: Mecenatúra és agón – avagy a szép versengésről

Maecenas Krisztus előtt 8-ban meghalt. M. meghalt, oda a mecenatúra. M. nincsen. Ami van, csak annyira van, hogy megfelelő rá a nincsen – és egy pill.ig morfondírozzunk el a nincs meg nincsen közötti stiláris különbségen. Nincs, de lenne rá igény, ahogy a „viccben” áll? Én azt hiszem, igazából azért nincsen, mert nincs rá igény.

 

Szóval.

 

Picsába Augustus császárral, az állami izét körülbelül hagyjuk. Egyrészt a mindenkori álladalom kötelessége (annál inkább, minél kisebb a piac), valamint érdeke (felismerendő, hogy a kultiválás az alap, maga az állam ezen áll v. bukik) a kultúrafinanszírozás – másrészt pedig gyárilag képtelen pártpolitikai szempontból nem beletenyerelni. Tehát legyen, ámde!

 

Ám legyen, de ha a magaskultúra jót akar, nem csünghet az államon, nem bazírozhat rá. Viszont akkor meg kin-min csüngjön, mi legyen a bázisa?

 

A nem létező, alig létező polgárság?

 

Ugyanis az a hibás kör áll fel, hogy minél inkább a kétpólusú leosztást követi-erősíti a politikai diskurzus, minél kevésbé közpolitikai, minél inkább hatalmi beszéd, a polgári ethosz kialakulásának annál kisebb az esélye.

Satöbbi.

 

Unom mondani.

 

2019-ben csak úgy nekifogtam újjáéleszteni a Baumgarten-díjat.

 

A Baumgarten-díjat 1949-ben elkommunizálták, a rendszerváltás után az íróknak vissza kellett volna követelniük, de nem volt semmi.

 

Azért van most ez a semmi.

 

Maecenas kopasz vala. Ezt nem tudjuk. Borzasztó sok pénzzel bírt, ez tudható. Aki a feje tetején kopasz, és körben meghagyja a haját, hülyén néz ki. Vronszkij is rosszul kopaszodott Tolsztoj szerint, és lehet, hogy az író féltékeny volt saját hősére, viszont nem Maecenasnak muszáj jól kinéznie, nem is írók kreatúráinak!

Hanem?

 

Hanem akiket az istennők fölkeresnek.

 

És megszállják őket, mint a Múzsák a khalkiszi Tünnikhoszt.

 

Horatius amúgy alig élte túl Maecenast, és amikor Augustus meghalt, Krisztus már tizennégy volt. Ki meddig él, ebben nincs verseny. Nem ebben van a verseny. Hogy ki hogyan él, abban igen. Szinte mindenben van verseny – de milyen ez a verseny?